Lennart Frisk

Tage E Nilsson målar Öl-ländska landskap och ställer ut bilderna i Stockholm. Det är en prima bock som håller på, kanske Bock –öl.

Lukasmålare: Lennart Frisk
År: 1989