” Kunskapsteori”

Lukasmålare: Ronny Hård
År: 2003