Janne Ahlin

Professor Göran Hermeren sysslar med hermereneftik. E-tiken syns på den joniska kolonnen.

Lukasmålare: Janne Ahlin
År: 1992