Janne Ahlin

Kulturchefen Gunnar Haag i Pistoria och framträder här som sprattelgubbe.

Lukasmålare: Janne Ahlin
År: 1997