HÖGEVALL – EN DYR HISTORIA

Lundaborna fick 2014 inte bara ett efterlängtat om- och tillbyggt badhus utan också ett riktigt äventyrsbad på halsen. Byggkostnaderna skenade med tvåsiffriga miljonbelopp liksom den årliga ”hyran” för skattebetalarna … Mer än en lundabo undrade om inte stadens styrande tagit sig vatten över huvudet. Allt ingår – all inclusive … Bilden av Högevallsbadet för tankarna till romerska bad, sinnlighet, sexualitet och ett liv i vatten. Vatten, valv, vulva – v v v … Badhuset har fått sitt namn efter ”höge vall”, resterna av den medeltida stadsvall som skiljer Stadsparken i Lund från Observatorieparken. När Lund–Revinge–Harlösa järnväg passerade platsen fanns här en station med namnet Högevall. Redan 1861 inrättade fattigvården en badinrättning vid Lilla Algatan och det finns elaka tungor i Lund som menar att det är fattigvården som på nytt slagit till – och låtit miljonerna rulla … 1882 stod Lunds nya badhus klart på platsen för dagens Äventyrsbad. 1937 revs det för att lämna plats för Lunds stadsbadhus som i sin tur revs 1977 … Högevallsbadet, som invigdes 1980 och återinvigdes 2013, är således det tredje badhuset på samma plats.

Lukasmålare: Hans Verduijn
År: 2014