HATTEN AV

Inte bara för Domkyrkans torn utan också för Bo Bergman, färgstark Lukasbroder, prisad av Svenska Akademin för sin känsla för svenska språket och författare till ett stort antal artiklar i Finis om färger och deras symboliska, politiska och andra betydelser. Han vet allt om rödgrön röra och blåbrun smet. Bo har också gjort viktiga insatser som skicklig korrekturläsare. Sedan några år bor han i ”Vita huset” i Blentarp. I planschens mitt ser vi Bo sväva över Vita huset. Till vänster ser man en färgcirkel samt Lunds domkyrkas torn, som just förlorat sin blyhatt. Till höger anas Hamlet. Han står på SAOB, Svenska Akademiens ordbok, tittar på dödskallen i sin hand och uttalar orden: ”ord, ord, ord” ...

Lukasmålare: Göran Hermerén
År: 2021