Hård ställer ut

Här finner vi ett stycke magisk realism – eller månne surrealism? Enligt konstnären föreställer planschen ”två hjältar i Lund som verkar i det tysta”. Självfallet är dessa hjältar tillika Lukasbröder. Till vänster ses i karaktäristisk pose Dan Jäger, vilken lyckats med konststycket att i flera år framgångsrikt driva konstgalleri i staden – numera därtill utan uppbackning ur storkapitalets Kapp-säck. Till höger en produktiv konstnär tillika verksam pedagog. I oktober i år kunde Dan i sitt galleri presentera mannen till höger, vilken vi känner igen som Ronny Hård, icke blott en produktivare konstnär än många utan därtill en flitigt verksam pedagog. Bilar är som bekant ett ofta återkommande motiv i Ronnys målningar, och här har dessa i någon form av förhöjd verklighet lösgjort sig från dukarna och fått fritt spel för galleriet.

Lukasmålare: Bo Cronqvist
År: 2019