Gunnar Ottosson

Flitigaste Lukasmålaren skulptören Thure Thörn har avlidit. Han har målat planscher under 50 år och är därmed den meste planschmålaren i Lukasgillet. Här låter han sin oxe dra lasset med ytterliggare planscher och nu har han verkligen tid på sig att slutföra ett monumentalt arbete.

Lukasmålare: Gunnar Ottosson
År: 2005