Gunnar Ottosson och Mårten Hultenberg i Ladonien

Ritmästare Ottosson har fått problem i sin Linoljefabrik i Genarp. Fekalieinspektionen har förbjudit honom att sälja en linoljefärg som innehåller minimala mängder av zinkoxid, eftersom ritmästaren inte vill märka sina produkter med döda fiskar och träd. Under en målarhelg i Ladonien träffade han Mårten Hultenberg, som tillfälligt lämnat sin skånelänga i Bjerred. För att i diasporan i Ladonien ha någonting annat än sin skånelänga och bygdens kyrkor att måla, har Mårten tagit med sig en katt från Bjerred. Medan ritmästare Ottosson testar om hans oljefärger är vattenlösliga återanvänder Mårten Hultenberg en gammal tavla av Helene Schjenfbeck, i Antikrundan värderat till tre miljoner kronor. Trots det höga priset, ville han inte sälja tavlan. Här ser vi varför – han kunde ju använda baksidan av duken. Långt bort i horisonten ser man Hollands väderö.

Lukasmålare: Hans Verduijn
År: 2011