Gunnar Ottosson

Åldermannen Anders W Mårtensson kan inte sitta stilla utan att forska. Därför har han nu forskat i ämnet ”När fick förre åldermannen Sten Broman sitt typiska hakskägg”? För denna viktiga forskning var Lukasplanscherna den rika källan. Här kunde han följa den först skägglöse, sen hakskäggige Sten Broman. Än en gång har det bevisats; den stora vikten av Lukasgillet och Lukasplanschernas existens i forskningens tjänst. Gunnar Ottosson skildrar här hur Sten Bromans skägg växer i all oändlighet och kommer tillbaka till den tid då han var baby. Här finns skägget på huvudet i stället för på hakan. I år skulle Sten Broman ha fyllt 100 år. Detta har på allehanda vis firats runt om i landet(=Lund). Planscherna vill hylla denne för Lukasgillet så betydelsefulle person. Forskningen har visat att ett sådant alltid har funnits, utom år 1960 (enligt Sydsvenskan, som daterade ett foto från 1960, där han inte hade sitt pipskägg). Spermierna var redan i det skedet musikaliska och blev senare noter. Redan som spädbarn hade han skägg, fast det satt på hjässan då. Spädbarnshåret ersatte skägget då.

Lukasmålare: Gunnar Ottosson
År: 2002