Gunnar Ottosson

Den med anabola steroider övergödda Lukastjuren, belgisk exportartikel till Lukasgillet.

Lukasmålare: Gunnar Ottosson
År: 1995