”Grönt landskap”

Gunnar Ottosson äger en färgfabrik och ett stort vindkraftverk på slätten i Genarp. Under en modern propeller skapas friluftsmålningar i gammal anda……..

Lukasmålare: Jean Bolinder
År: 2009