Göran Hermerén

Från Nepal till Addo. Den 4 mars i år hade konstnärsateljeérna i Addohuset på Industrigatan i Malmö öppet hus. Flera Lukaskonstnärer medverkade. Johan Lünnér, konstnär, resenär och resonör, för dagen intagande en pose som kan föra tankarna till Sergels berömda staty av Gustav III på Skeppsbron i Stockholm, demonstrerar sina målningar, vilka är inspirerade av Johans besök i Nepal, där han var uppe på över 5000 meters höjd. På väggen ser man också bilder från olika delar av Nepal. Bakom dem skymtar fragment av Johans stora målningar. Det Öppna huset ägde rum den 4 mars, samma datum som drottningen Elisabeth 1975 adlade Charles Chaplin, något man diskret påminns om genom sen lilla figuren i nedre högra hörnet. Det är f ö i stora ateljén på Addohuset som Lukasplanscherna ritas och målas under hektiska helger. Johan Lunnér har rest världen runt och många av hans skulpturer och målningar är ett slags minnesbilder från resorna.

Lukasmålare: Göran Hermerén
År: 2006