Göran Hermerén

Evangelisten Andrzej. Den konsthistoriskt bildade identifierar lätt förlagan eller inspirationskällan till denna plansch. Det är Abbot Wedrics Evangeliebok, gjord kort före 1147. Emellertid har Gud faders hand här ersatts av Lukasoxen, och evangelisten bär Andrzej Ploskis drag. Nedanför Lukasoxen finns en fågel som viskar något i evangelistens öra(”Fuglesang”). Bakgrunden är att Ploski uppträdde i Västerkyrkan i Lund tillsammans med Lennart Prytz, tidigare kommunstyrelsens ordförande men för dagen predikant, psalmer sjöngs, bl a psalm 369, Ploski demonstrerade för de närvarande häpna barnen hur ormar kan förvandlas till fiskar och stenar till bröd, något som cirklarna i hörnen på planschen påminner om. Wedrics bläckhorn har här ersatts av ett av Grands snapsglas, färgsättningen är också, som Ploskis kalufs, något fri.

Lukasmålare: Göran Hermerén
År: 2006