Exotiska tulpanträd slår rot på Universitetsplatsen

Lund måste bli sexigare, förklarade Johan Wester när han på Lukasdagen talade inför församlade bröder om vikten av förnyelse av den gamla lärdomsstaden. Kanske tänkte han på de ”sexaftnar”, som broder Bengt Rooke arrangerade på Akademiska Föreningen i slutet av sextiotalet? Kanske på de tulpanträd, som ska planteras mellan hägg och syren där en gång universitetets första botaniska trädgård blomstrade? Också Zettervalls universitetsfontän behöver ett ansiktslyft, kanske dags att byta den vattensprutande Minerva mot en idésprutande Johan Wester?

Lukasmålare: Gunnar Ottosson
År: 2015