DEN TUTANDE GILLESMÄSTAREN

Gillesmästare Ulf Kristoffersson som står och tutar i sitt kohorn och försöker överrösta alla ljuden i skogen, likt en sentida Demosthenes. Ibland går det bra, men ibland går det sämre. Han tränar att blåsa med munnen fylld med kromosomer. Ut ur hornet kommer långa DNA-sekvenser, som överläkaren och genetikern arbetar med dagligdags. Gillesmästarens röda Lukasfluga lyser som en stoppsignal i skogen. Men det hindrar inte Lukasbröderna att fly hals över huvud medan de håller för öronen. Den luttrade Lukastjuren försöker tala lugnande: – Den som blir förskräckt när gillesmästaren tutar i hornet har inte hört honom sjunga! Själv vet dock inte Lukastjuren om han ska stanna eller fly. I randig slips ser vi den på Lukasplanscher helt okände Hans Verduijn som säger: – Det låter nästan värre än holländska. Med raska steg försvinner Mr Walker in i skogen – när Fantomen rör sig står ljudet stilla.

Lukasmålare: Hans Verduijn
År: 2010