Carl Foung

"Mög tocken" Sten Erik Edensten har skaffat hund, en liden liden en. Han fick husbondens tröst i stället för husbondens röst. Han har två pungar med guld, därför att han är kassör i två konstnärssammanslutningar. På bilden dompterar han sin lilla svårkuvade hund och lär den sitta.

Lukasmålare: Carl Foung
År: 1987