Carl Foung

Ståndsmässig förövning till Lukasgillet, ny tradition har skapats med lundaknaken, som ibland kallas nämndemannapittar. Oden - enögd översteceremonimästare - Thure Thörn med de två skvallerkorparna och de två vikingar Tage E Nilsson och Sune Rudnert övervakar att allt går ratt till.

Lukasmålare: Carl Foung
År: 1988