Bildpresentatör

2016 var det dags för en ny bildpresentatör: Fredrik Tersmeden. Han välkänd arkivarie, först på Akademiska Föreningen, nu på Lunds universitet, och är aktuell som författare till boken Lunds universitet under 350 år (tillsammans med Lukasbroder Björn Magnusson Staaf). Fredrik Tersmeden har kvalificerat sig genom att under ett antal Lundakarnevaler visa och försöka förklara Konstifikets konst. Tersmedens ande – och välbekanta mustacher – svävade över julgillets grand finale, i en installation (välkomsthälsning) signerad Lukasmålaren Hans Verduijn.

Lukasmålare: Hans Verduijn
År: 2016