Bengt Hillgrund

Lukasbröder som samlats runt julskinkan.

Lukasmålare: Bengt Hillgrund
År: 666999