Bengt Hillgrund

Uno Kampmark, Malmöhus, Skånes Konstförening

Lukasmålare: Bengt Hillgrund
År: 1973