Bättre dragen än utdragen

Med tanke på att det finns ett antal tandläkare i Lukasgillet, häcklar här konstnären tandläkarna för deras dyra räkningar.

Lukasmålare: Jon Åkerlind
År: 2000