Axel B. Kleimer

Nils Forsberg 85 år.

Lukasmålare: Axel B. Kleimer
År: 1927