”Att barra eller inte barra, det är frågan.”

Ambitionerna för planscherna i år har bl a varit att försöka måla av ett antal Lukasbröder som inte tidigare blivit avbildade. Bl a har ritmästare Sune Rudnert föreslagit att teatermannen och regissören Ulf Gran borde få äran att avmålas. Eftersom jag själv, Mats, tidigare i ringa mån har ägnat mig en del åt teater så tyckte jag att det borde gå att göra något åt denna uppgift. Då jag, Mats, inte har några kunskap om eller kan peka ut något särskilt som avspeglar sig i medierna om vad Ulf Gran haft för sig under det gångna året, så har jag varit tvungen att hitta på en egen möjligen kanske lit krystad vitsighet. Denna lukasplansch för i år föreställer alltså regissören Ulf Gran, nu inför den stundande julen och Julgillet, i begrepp att inhandla en julgran av ingen mindre än världsdramatikens största namn William Shakespeare och då inställer sig givetvis den alldeles självklara frågan om granen ska ”barra eller inte barra”. Då det efterlysts ett klassiskt eller Klassicistiskt element i bilden så har jag försökt att låta Ulf Gran hålla i en liten modell av ett gammalt grekiskt tempel ”typ” Akropolis.

Lukasmålare: Mats Rydstern
År: 2003