Åsa Nacking – ett fenomen

Lundaborna har gett tummen ner för Lunds konsthall sedan Åsa Nacking blev chef. Besökarantalet har inte bara dalat, det har snarast sjunkit som en sten. Bekymrade kulturpolitiker förstår som vanligt ingenting, utan måste utreda vad detta beror på. Men så är det ju med konst, att inget verk har alla svar. Medan lundaborna får spel över både utställningsverksamheten och att ingenting görs åt den, försöker professor Gertrud Sandqvist på Konsthögskolan i Malmö och konsthallschefen Åsa Nacking med ett helt annat spel och ett rep att vända lundabornas tumme upp. De får stöd av kontteoretikern, fil dr Lars Vilks som förklarar: ”Man kan nog inte betvivla deras kompetens”. Medan besökssiffrorna dalar räknar konsthallschefer hellre hyllande recensioner i internationell fackpress. Och de är snart lika många som besökarna är få. Fast om det gäller besökarantalet i Lunds konsthall, vet Lukasmålarna vad som behöver göra för att slå rekord – vi har ju gjort det förr…

Lukasmålare: Johan Lünnér
År: 2011