Årets målare Mats Rydstern

I slutet av oktober utsågs Mats Rydstern till årets målare. Det skedde snabbt, men inte oväntat. Anledningen var inte Mats Rydsterns framgångar med årets utställningar eller allt fler beställningar av hans unika porträttkonst. Nej, anledningen var att Mats inbjudit alla Lukasmålare till sin nya ateljé, inrymd i hans tidigare föräldrahem i Nyhamnsläge. Sedan dimman (från det turkiska badet) skingrats, utbröt ett livligt ätande och diskuterade. Debattens vågor gick höga, både kring konstteorier och den kommande planschmålningen. Dagen efter (!) lämnade Lukasmålarna Sverige för ett besök i Ladonien, under sakkunnig ledning av statssekreterare Lars Vilks. Efter återtåg till Sverige och ett Lukasleve på parkeringen återvände Lukasmålarna till verkligheten. Det var denna helg och för detta initiativ som Mats Rydstern utsågs till 2011 års målare.

Lukasmålare: Gunnar Ottosson
År: 2011