Johan Lünnér

Lars Vilks hoppar här upp ur T.O.A. För att gå till storms mot konstetablissemanget och dess förstenade konstsyn. Till sin ”hjälp” har han massmedia och konstetablissemangets svärd

Lukasmålare: Johan Lünnér
År: 2002