Lukas Juligillet

Det länge efterlängtade juligillet ägde rum den 30 juli. Då lämnade bussen Malmö och Lund med ett tjugotal förväntansfulla Lukasbröder med respektive och satte kurs mot Tryde och Simrishamn, medan andra som anmält sig till juligillet körde med egna fordon.  Varför Tryde? I Tryde finns något av världsklass, en dopfunt som av Aron Borelius karakteriserar i Konstens historia i Sverige som ett enastående mästerverk …. och som fick medalj på världsutställningen i Paris 1867 – men som inte är särskilt känd utanför konsthistorikernas krets.

Gillesmästaren Ulf serverade den traditionella gammeldansken när vi lämnat Lund. Under bussresan berättade åldermannen Göran om dopfuntens historia och några av dess tolkningar. Funten har tolkats i ljuset av helgonlegenderna om Stanislaus och Fridolin och satts in i ett politiskt och kyrkorättsligt sammanhang. Frågor ställdes av intresserade Lukasbröder. Funten betraktades, diskuterades och fotograferades vid första stoppet i Tryde kyrka. Därefter följde en kaffepaus i ett originellt inrett café i närheten.

Färden fortsatte mot Simrishamn och Gösta Wernermuseet, där museistyrelsens ordförande Lukasbrodern Gunnar Jansson hälsade välkomna och berättade om museet. Förutom den permanenta samlingen av Gösta Werners verk visades nu verk av ett 20-tal konstnärer, samtliga bröder i Lukasgillet. Thomas Holm följde upp med en livfull framställning av hängningen av bilderna. Det var första gången i världshistorien som konstnärer i Lukas ställde ut tillsammans och visade sina bilder och skulpturer. Utställningen kommer att dokumenteras på gillets hemsida.

Det unika samarbetet mellan Gösta Wernermuseet och Lukasgillet hade förberetts av Gunnar Jansson och ritmästaren Gunnar Ottosson. Sedan den spännande utställningen besetts och tillfälle till diskussion med närvarande konstnärer givits serverades en sillmacka med lämplig dryck, och visor sammanställda av Gillesmästaren sjöngs. Detta följdes av en utsökt och generös fisktallrik levererad av det näraliggande hotell Svea. Gillesmästaren Ulf höll i kvällen på ett föredömligt sätt. Tal hölls, vin dracks, och visor sjöngs denna historiska kväll.

Göran Hermerén