Årsmöte

Lukasgillets styrelse har förhoppningen att vi ska kunna genomföra Årsmötet.

Information om detta har meddelas bröderna i vår tidning ”Finis” och via kallelse på mail.

På uppdrag av åldermannen
Mats Rydstern
Sekreterare