”Utanförskap”

Ingen av personerna på bilden är med i Lukasgillet ! ?

Lukasmålare: Hans Verduijn
År: 2009