UPPÅKRA VS LUND

Vid ett föredrag för Gillet påvisade Lukasbrodern Per Karsten bland annat den slående likheten i gatuplanen mellan Lund och det forna Uppåkra, något som styrker bilden av att Lund grundlades som en direkt efterföljare till den äldre, hedniska centralorten. Eller? Ty nya arkeologiska fynd har gjort staden ännu några decennier äldre än arkeologerna tidigare trott. Har de båda städerna rentav existerat parallellt? Ja, kan vi här avslöja! Vid ännu inte offentliggjord utgrävning vid Bantorget i samband med byggandet av Grand Hotels nya glasverandor har man nämligen gjort ett sensationellt fynd som inte bara kommer att ställa Uppåkra i skuggan utan även att intressera The Walt Disney Company: en ännu större tecknad musliknande figur än den från Uppåkra – men med horn. Tillåt oss att presentera Lukas Pigg!

Lukasmålare: Olof Kronvall
År: 2017