Under avocadogrön Himmel…

Utgångspunkt för kompositionen; Carl Wahlboms: Gustav 11 Adolfs döda kropp upptäcks på slagfältet vid Lützen. Men här hittas inte Gustav den II Adolfs lik utan gruppcollagets uppfinnare. Anonyma LUKAS-bröder från det förflutna (där dräkterna inspirerats av kläderna i 1600-talets LUKAS-gillen) upptäcker gruppcollagets uppfinnare, nämligen Arne Ringström, vattenmåleriets mästare Hans Verduijn, strandskatornas betvingare, Alexius Huber, de optiska konceptens okrönte kung och Sven-Bertil Berg, de gåtfulla stadsbildernas mästare (obs handduken på balkongräcket), vilka alla tillhör AVOCADOgruppen. (De senare är också medlemmar i LUKAS-gillet). Deras ansiktsdrag börjar matrealiseras i gruppcollaget, som syns i målningarnas främre, vänstra del, där man också ser Bertil Bengtssons tumavtryck. LUKAS-tjuren tittar gillande på!

Lukasmålare: Göran Hermerén
År: 2003