Ulf Stålhane

Konstnär Ulf Stålhane debuterar som Lukasmålare Tage Nilsson och Thure Thörn agerar gränspoliser De vill ha gränsöverskridande inom konsten. En infiltratör syns klippa sönder staketnätet. Thure är dock observant och håller sin automatkarbin i högsta beredskap. Stora thörntaggar syns på nätets övre del.

Lukasmålare: Ulf Stålhane
År: 1999