Ulf Stålhane

Lukastjuren avporträtteras i blått; orsaken till ”Galna kosjukan”- inga spekulationer om kosmisk strålning. Men vad är det i Lukassnapsen?

Lukasmålare: Ulf Stålhane
År: 2000