Tjur och läkare i vit rock

Läkarna i Lukasgillet försöker ge Lukastjuren nytt och yngre blod. Genom att yngre väl kvalificerade personer väljs in i gillet.

Lukasmålare: Tage E Nilsson
År: 1978