Till minne av Hans-Uno Bengtsson

Lunds kulturpristagare Ingemar Månsson leder kören.

Lukasmålare: Hans Verduijn
År: 2007