Thure Thörn

Göran Hermerèn ses här med två karaktärer- som konstnär och estetikprofessor. Han har en röd liten vitbok i sin högra hand, en bok som visar sig vara en filosofibok. OBS! Konstnär Thure Thörn har genom årets planscher deltagit i Lukasmåleriet i femtio år. Ingen annan Lukasmålare har lyckats med motsvarande konststycke. Thure är också den som målat flest Lukasplanscher.

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 1998