Thure Thörn

Harry Karlsson vid sitt nyuppmurade brunnskar I Östra Torn.

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 1973