Thure Thörn

Aron Borelius fotograferar konst. Aron Borelius, professor emeritas I konstvetenskap och förutvarande ålderman, är en utmärkt fotograf när det gäller konst. Här visar han upp en del av dem I en projector under en föreläsning om konst.

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 1973