Thure Thörn

Riksföreläsninger, Skånes konstförening, ? + Uno Kampmark.

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 1974