Thure Thörn

Harry Karlsson famnar över mycket.

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 1977