Thure Thörn

Skattmästaren Keddy Kjellberg som klubbmästare och drömmare, drömmer om cykelturer på Bjärehalvön,fast önskar att han inte fortsättningsvis får cykelskav, Här serverar han ärtor till Lukasbröderna.

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 1979