Thure Thörn

Lars Vilks´ bordsbön; Gode Gud måtte jag bli åtalad. 117 x 149 cm.

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 1996