Thure Thörn

De två Jeppssönerna Edvard och Bror-Emil I Fågelhamn.

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 1980