Thure Thörn

Docent Åke Ström, religionsvetare, predikar Asa-läran för amerikaner.

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 1982