Thure Thörn

Nils Palmborg i sin himmel där det finns plats för både hundar och människor. Han sitter på ett moln med sina hundar.

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 1983