Thure Thörn

Oscar Reutersvärd gör Svedala känt.

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 1984