Thure Thörn

Anders W Mårtensson som Hamlet. I omfattande utgrävningar i Lunds undre värld har han funnit en mängd dödskallar; Att grava eller inte grava det är frågan.

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 1986