Thure Thörn

Lukasbröderna med Lukastjuren på en pidestal.

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 1987