Thure Thörn

Oscar Reutersvärd fick inte resning i högsta domstolen. Det blev bara 25%.

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 1987